ثبت نام در پنل بازاریابان

برای ثبت نام در پنل از شماره تلفنی که به عنوان کد معرف استفاده کرده اید استفاده کنید

تمامی رانندگانی که حتی پیش از ثبت نام شما در پنل با کد معرف شما ( شماره ی شما) ثبت نام کرده اند در لیست رانندگان بازاریابی شده توسط شما وجود دارند

قبلا اکانت ایجاد کردین ؟ وارد شوید